banner_ip

校服式樣 | School Uniform

 

夏季校服

  男生                                                                女生

                 

逢星期一、三、五:穿著整齊運動服、白襪及白波鞋。

逢星期二、四:穿著整齊校服、白襪及白波鞋。

冬季校服

  男生                                                       女生

               

逢星期一、三、五:穿著整齊運動服、白襪及白波鞋。

逢星期二、四:穿著整齊校服、白襪及白波鞋。

高班小童軍服裝

  

高班逢星期五:穿著附有童軍章的整齊運動服、旅巾、白襪及白波鞋。